Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 83

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Būkite atsargūs su karštu vandeniu. Visada
patikrinkite, ar vanduo nėra per karštas, kad
nenusiplikytumėte rankų.
Pastaba: Kai plaunate barzdaskutę, vanduo gali tekėti
pro kištuko lizdą, esantį prietaiso apačioje. Tai normalu
ir nepavojinga.
kasdien: skutimo įtaisas ir plaukų skyrelis
1
Išjunkite barzdaskutę, ištraukite maitinimo laido
kištuką iš sieninio lizdo, o prietaiso kištuką – iš
barzdaskutės.
2
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir atidarykite
skutimo įtaisą.
3
Skutimo įtaisą ir plaukų skyrelį išvalykite
išskalaudami juos karštu vandeniu, tekančiu iš
čiaupo.
,
Patikrinkite, ar gerai išvalėte tiek skutimo įtaiso
išorę, tiek vidų.
4
Uždarykite skutimo įtaisą ir išpurtykite likusį
vandenį.
Niekada nevalykite skutimo įtaiso rankšluosčiu
arba audiniu, nes tai gali pakenkti skutimo galvutei.
5
Atidarykite skutimo įtaisą ir palikite jį atvirą,
kol prietaisas visiškai išdžius.
Plaukų skyrelį galite išvalyti ir be vandens, naudodami
tam skirtą šepetėlį.
liEtuviškai
85