Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 84

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

kas šešis mėnesius: skutimo galvutės
1
Atidarykite skutimo įtaisą, pasukite užraktą
prieš laikrodžio rodyklę (1) ir nuimkite laikantį
rėmelį (2).
2
Specialiu šepetėliu išvalykite skutimo ir
apsauginę galvutes.
Vienu metu nevalykite daugiau nei vienos skutimo
ir apsauginės galvutės, nes jas reikia įstatyti į jų
originalias vietas. Jei netyčia supainiosite galvutes, gali
prireikti kelių savaičių, kol prietaisas vėl veiks tinkamai.
3
Skutimo galvutes ir laikantį rėmelį uždėkite
atgal ant skutimo įtaiso, tada pasukite užraktą
pagal laikrodžio rodyklę.
4
Uždarykite skutimo įtaisą.
kirptuvas
Kirptuvą reikia valyti po kiekvieno naudojimo.
1
Išjunkite barzdaskutę, ištraukite maitinimo laido
kištuką iš sieninio lizdo, o prietaiso kištuką – iš
barzdaskutės.
2
Kirptuvą valykite specialiu šepetėliu.
3
Kas šešis mėnesius kirptuvo dantelius sutepkite
lašu mašininės alyvos.
liEtuviškai
86