Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 88

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų
aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į
vietinį „Philips“ platintoją.
garantijos apribojimas
Skutimo galvutėms (skutikliams ir apsaugoms)
netaikomos tarptautinės garantijos sąlygos, nes šios
dalys dėvisi.
greitas trikčių šalinimas
1
Sumažėjo skutimo veiksmingumas
1 priežastis: skutimo galvutės yra purvinos.
Barzdaskutė buvo nepakankamai praskalauta arba
vanduo, kuriuo plovėte, buvo nepakankamai karštas.
,
Prieš skusdamiesi toliau, kruopščiai išvalykite
barzdaskutę (žr. skyrelį „Valymas ir priežiūra“).
2 priežastis: ilgi plaukai apvėlė skutimo galvutes.
,
Specialiu šepetėliu išvalykite kirpimo bloką ir
apsaugines galvutes. Žr. skyriaus „Valymas ir
priežiūra“ skyrelį „Kas šeši mėnesiai: skutimo
galvutės“.
3 priežastis: skutimo galvutės yra pažeistos arba
nusidėvėjusios.
,
Pakeiskite skutimo galvutes. Žr. skyrelį
„Keitimas“.
2
Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką,
barzdaskutė neveikia.
1 priežastis: išeikvota baterija.
,
Įkraukite bateriją. Žr. skyrių „Įkrovimas“.
2 priežastis: prietaisas neįjungtas į elektros tinklą.
,
Įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį el. lizdą.
3
Skutimo įtaisas nuimtas nuo barzdaskutės.
Skutimo įtaisas įdėtas netinkamai.
liEtuviškai
90