Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 89

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

,
Jei skutimo įtaisas atsijungia nuo barzdaskutės,
jūs labai paprastai galite jį įdėti atgal, įstatydami
ašį į plaukų skyrelio antbriaunio angą ir
stumdami iki ji užsifiksuos savo vietoje (pasigirs
spragtelėjimas).
liEtuviškai
91