Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 91

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

-
Pirms skuvekļa skalošanas zem krāna vienmēr
izvelciet barošanas kontaktspraudni no elektrotīkla
sienas kontaktligzdas.
-
Šī ierīce atbilst starptautiski apstiprinātiem IEC
drošības noteikumiem un to var droši tīrīt zem
krāna.
Esiet piesardzīgi, kad rīkojaties ar karstu ūdeni. Lai
neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens
nav pārāk karsts.
-
Šis mazgājamais skuveklis nav piemērots lietošanai
dušā.
-
Neiegremdējiet skuvekli ūdenī.
-
Kad skalojat ierīci, no kontaktligzdas tās apakšpusē
var tecēt ūdens. Tas ir normāli un nav bīstami, jo
visas elektroniskās daļas atrodas skuvekļa slēgtā
strāvas bloka iekšpusē.
-
Trokšņa līmenis: Lc = 59dB(A)
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā
ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja
rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā
rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar
mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
lādēšana
Pirms uzlādēšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
Lādēšana aizņem vismaz 8 stundas.
Var skūties arī bez akumulatora lādēšanas, vienkārši
pieslēdzot skuvekli elektrotīklam.
latviEšu
93