Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 92

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

uzlādēšanas rādījumi
lādēšana
,
Kad jūs sākat lādēt tukšu skuvekļa akumulatoru,
lādēšanas gaisma iedegas.
akumulators pilnīgi uzlādēts
,
Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, lādēšanas gaisma
sāk mirgot.
Kad jūs atslēdzat skuvekli, lādēšanas gaisma nodziest.
skūšanās ilgums bez strāvas pievada
Pēc lādēšanas, skuvekļa bezvada skūšanās laiks ir līdz
35 minūtēm.
ierīces lādēšana
Lādējiet ierīci, kad tās motors apstājas vai sāk
darboties lēnāk.
1
Iespraudiet ierīces kontaktspraudni skuveklī.
2
Iespraudiet barošanas kontaktspraudni sienas
kontaktligzdā.
3
Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts,
izvelciet barošanas kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas, un izvelciet ierīces kontaktdakšu
no skuvekļa.
ierīces lietošana
skūšanās
1
Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu vienu reizi.
Iedegta gaisma “ieslēgts” rāda, ka motors darbojas.
latviEšu
94