Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 93

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

2
Ar taisnvirziena un apļveida kustībām ātri
virziet skuvekļa galviņas pa ādu.
-
Vislabāk var noskūties, ja sejas āda ir sausa.
-
Var paiet 2 vai 3 nedēļas, līdz āda pierod pie Philips
skūšanas sistēmas.
3
Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu vienu reizi.
Gaisma “ieslēgts” nodziest.
4
Iztīriet skuvekli (skatiet nodaļu ‘Tīrīšana un
kopšana’).
5
Pēc katras lietošanas uzlieciet skuveklim
aizsargvāciņu, lai pasargātu skuvekļa galviņas no
bojājumiem.
trimmeris
Vaigubārdas un ūsu kopšanai.
1
Atveriet trimmeri, pārbīdot slīdslēdzi uz leju.
Trimmeri var ieslēgt arī, kad darbojas motors.
2
Aizveriet trimmeri (atskan klikšķis).
tīrīšana un apkope
Regulāra tīrīšana nodrošina ierīces labāku darbību
skūšanās laikā.
latviEšu
95