Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 94

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Esiet piesardzīgi, kad rīkojaties ar karstu ūdeni. Lai
neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens
nav pārāk karsts.
Piezīme: Skalojot ierīci, no ligzdas ierīces apakšadaļā
var tecēt ūdens. Tas ir normāli un nav bīstami.
katru dienu: skūšanas bloks un matiņu
nodalījums
1
Izslēdziet skuvekli, izvelciet barošanas
kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, un
izvelciet ierīces kontaktdakšu no skuvekļa.
2
Nospiediet atlaišanas pogu, lai atvērtu skūšanas
bloku.
3
Iztīriet skūšanas bloku un matiņu nodalījumu,
brīdi skalojot tos zem krāna ar karstu ūdeni.
,
Pārliecinieties, ka iztīrījāt skūšanās vienības
iekšpusi, kā arī ārpusi.
4
Aizveriet skūšanas bloku un nokratiet lieko
ūdeni.
Nekad neslaukiet skūšanas bloku ar dvieli vai
papīra salveti, jo tā var sabojāt skūšanas galviņas.
5
Atkal atveriet skūšanas bloku un atstājiet to
atvērtu, ļaujot ierīcei pilnīgi nožūt.
Matiņu nodalījumu var tīrīt arī bez ūdens ar
komplektā esošo birstīti.
latviEšu
96