Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 95

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

ik pēc sešiem mēnešiem: skuvekļa galviņas
1
Atveriet skūšanas bloku, pagrieziet aizslēgu
pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam (1)
un noņemiet turētājrāmi (2).
2
Notīriet asmenīšus un aizsargsietiņus ar
komplektā esošo birstīti.
Vienlaikus tīriet tikai vienu asmenīti un aizsargsietiņu,
jo katrs to pāris ir savstarpēji salāgots komplekts.
Ja asmenīši un aizsargsietiņi tiek nejauši sajaukti, var
gadīties, ka paiet pat vairākas nedēļas, līdz ierīce
atgūst optimālu skūšanas kvalitāti.
3
Ielieciet skuvekļa galviņas atpakaļ skūšanas
vienībā. Ielieciet saturētājrāmīti atpakaļ
skūšanas vienībā un pagrieziet to pulksteņa
rādītāju kustības virzienā.
4
Aizveriet skūšanas bloku.
trimmeris
Tīriet trimmeri pēc katras lietošanas.
1
Izslēdziet skuvekli, izvelciet barošanas
kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, un
izvelciet ierīces kontaktdakšu no skuvekļa.
2
Notīriet trimmeri ar komplektā esošo birstīti.
3
Reizi sešos mēnešos ieeļļojiet trimmera
zobiņus ar pilienu šujmašīnu eļļas.
latviEšu
97