Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 96

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

uzglabāšana
,
Uzlieciet aizsargvāciņu uz skuvekļa, lai pasargātu
skuvekļa galviņas no bojājumiem.
rezerves daļas
,
Mainiet skuvekļa galviņas katrus divus gadus
optimālam skūšanas rezultātam.
Nomainiet bojātās vai nolietotās skuvekļa galviņas
tikai ar HQ8 Philips skuvekļa galviņām.
Piezīme: Nesajauciet asmeņu un aizsargrežģu kārtību,
lai garantētu optimālu skuvekļa veiktspēju.
1
Izslēdziet skuvekli, izvelciet barošanas
kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, un
izvelciet ierīces kontaktdakšu no skuvekļa.
2
Nospiediet atlaišanas pogu, lai atvērtu skūšanas
bloku.
3
Pagrieziet aizslēgu pretēji pulksteņa rādītāju
kustības virzienam (1) un noņemiet turētājrāmi
(2).
4
Izņemiet nolietotās skuvekļa galviņas un
ievietojiet skūšanas vienībā jaunas. Ielieciet
saturētājrāmi atpakaļ skūšanas vienībā un
pagrieziet aizslēgu pulksteņa rādītāju kustības
virzienā.
Raugieties, lai skuvekļa galviņu izcilnīši precīzi
ievietotos skūšanas bloka iedziļinājumos.
5
Aizveriet skūšanas bloku.
latviEšu
98