Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 97

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

aksesuāri
Ir dabūjami šādi piederumi:
-
HQ8500/HQ8000 barošanas kontaktdakša.
-
HQ8 Philips skuvekļa galviņas.
-
HQ110 Philips skuvekļa galviņas tīrīšanas aerosols.
-
Automašīnas vads HQ8010.
vides aizsardzība
-
Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet
to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to
oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā
jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi.
atbrīvošanās no akumulatora
Iebūvētā atkārtoti uzlādējamā litija jonu (Li-ion)
baterija satur vielas, kas var piesārņot vidi. Pirms
ierīces izmešanas vai nodošanas oficiālā savākšanas
punktā vienmēr izņemiet to. Bateriju nododiet
oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja baterijas
izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci
uz Philips apkopes centru, kur bateriju izņems un
atbrīvosies no tā videi drošā veidā.
Izņemiet akumulatoru tikai tad, kad tas ir pilnīgi
izlādējies.
1
Izvelciet barošanas kontaktspraudni no
sienas kontaktligzdas, un izvelciet ierīces
kontaktspraudni no skuvekļa.
latviEšu
99