Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 98

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

2
Ļaujiet skuveklim darboties līdz tas apstājas,
atskrūvējiet divas skrūves matu nodalījumā un
noņemiet to.
3
Atskrūvējiet skuvekļa aizmugurē divas skrūves
un noņemiet aimugurējo apvalka paneli.
4
Noņemiet sānu paneli pavelkot nost no slēgtās
strāvas bloka.
5
Atskrūvējiet trīs skrūves, kas atrodas slēgtā
strāvas blokā.
6
Noņemiet slēgtā strāvas bloka aizmugurējo
paneli, izmantojot skrūvgriezi.
7
Izņemiet akumulatoru.
Uzmanieties, akumulatoru baterijas malas ir ļoti asas!
Pēc akumulatora izņemšanas skuvekli elektrotīklam
vairs nepieslēdziet.
latviEšu
100