Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 99

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

garantija un apkalpošana
Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai
informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa
vietni
www.philips.com
vai sazinieties ar Philips
Patērētāju apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa
numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja
jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra, lūdziet
palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem.
garantijas ierobežojumi
Skūšanas galvas (griezēji un aizsargi) netiek nosegti ar
starptautisko garantiju, jo tās nolietojās.
kļūmju novēršana
1
Pazemināta skūšanas veiktspēja.
Pirmais iemesls: skuvekļa galviņas ir netīras. Skuveklis
nav skalots pietiekami ilgi vai arī ūdens nav bijis
pietiekami karsts.
,
Pirms turpināt skūšanos, pamatīgi iztīriet skuvekli.
Skatīt nodaļu ‘Tīrīšana un kopšana’.
2. iemesls: gari mati nosprosto skuvekļa galviņas.
,
Notīriet asmenīšus un aizsargsietiņus ar
komplektā esošo birstīti. Skatīt nodaļas ‘Tīrīšana
un kopšana’ apakšnodaļu ‘Ik pēc sešiem
mēnešiem: skuvekļa galviņas’.
3. iemesls: skuvekļa galviņas ir bojātas vai nolietotas.
,
Nomainiet skuvekļa galviņas. Skatīt nodaļu
‘Nomaiņa’.
2
Kad nospiež ieslēgšanas/izslēgšanas pogu,
skuveklis nedarbojas.
1. iemesls: izlādējies akumulators.
,
Uzlādējiet akumulatoru. Skatīt nodaļu ‘Lādēšana’.
2. iemesls: ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.
,
Iespraudiet barošanas kontaktspraudni sienas
kontaktligzdā.
latviEšu
101