Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 11

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

182
SV
Kontrollera signalstyrkan
Antalet staplar anger
anslutningsstatusen mellan
handenheten och basstationen. Ju
fler staplar som visas, desto bättre är
anslutningen.
Se till att handenheten är kopplad till
basstationen innan du ringer, tar emot
samtal eller använder telefonens funktioner.
• Om du hör varningssignaler när du talar
i telefon är handenhetens batteri nästan
urladdat eller så är handenheten utom
räckvidd. Ladda batteriet eller flytta
handenheten närmare basstationen.