Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 13

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

184
SV
Justera öronsnäckans/
högtalarens volym
Tryck på
/
på handenheten om du vill
justera volymen under pågående samtal.
»
Öronsnäckans/högtalarens volym har
justerats och samtalsskärmen visas igen
på telefonen.
Stänga av ljudet för
mikrofonen
1
Tryck på
under ett samtal.
»
[Ljud avstängt]
visas på handenheten.
»
Den som ringer kan inte höra dig, men
du kan höra hans/hennes röst.
2
Tryck på
igen för att slå på ljudet för
mikrofonen.
»
Du kan nu kommunicera med den som
ringer.
Slå på eller slå av högtalaren
Tryck på
.
Ringa ett andra samtal
Kommentar
Den här tjänsten är nätverksberoende.
1
Tryck på
under ett samtal.
»
Det första samtalet parkeras.
2
Slå det andra numret.
»
Numret som visas på skärmen rings
upp.
Besvara samtal
Vid inkommande samtal ringer telefonen och
LCD-bakgrundsbelysningen blinkar. Då kan du:
• besvara samtalet genom att trycka på
eller
.
• välja
[Vid.k.]
om du vill att ett inkommande
samtal ska gå till telefonsvararen (gäller
endast CD695).
• välja
[Tyst]
för att stänga av ringsignalen för
det aktuella inkommande samtalet.
Varning
När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat
skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha
enheten i närheten av örat.
Kommentar
Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du
tecknat den hos din tjänsteleverantör.
Tips
När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.
Stäng av ringsignalen för ett
inkommande samtal
Tryck på
[Tyst]
när telefonen ringer.
Avsluta samtal
Du kan avsluta samtal på följande sätt:
• trycka på
eller
Placera handenheten i basstationen
eller laddningsenheten.