Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 14

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
185
Ringa ett gruppsamtal med
externa samtal
Kommentar
Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med
tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.
När du är ansluten till två samtal kan du ringa ett
gruppsamtal på följande sätt:
• Tryck på
och sedan på
eller
• Tryck på
[Val]
, välj
[Konferens]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
igen.
»
De två samtalen kopplas samman och
ett gruppsamtal upprättas.
Besvara ett andra samtal
Kommentar
Den här tjänsten är nätverksberoende.
När du meddelas om ett inkommande samtal
genom ett pipljud som hörs med jämna
mellanrum, kan du besvara samtalet på följande
sätt:
1
Tryck på
och
för att besvara samtalet.
»
Det första samtalet parkeras, och du
kopplas till det andra samtalet.
2
Tryck på
och
för att avsluta det
aktuella samtalet och besvara det första
samtalet.
Växla mellan två samtal
Kommentar
Den här tjänsten är nätverksberoende.
Du kan växla mellan samtalen på följande sätt:
• Tryck på
och
, eller
• Tryck på
[Val]
och välj
[Byta samtal]
.
Bekräfta sedan genom att trycka på
[OK]
igen.
»
Det aktuella samtalet parkeras, och du
kopplas till det andra samtalet.