Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 16

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
187
Under ett externt samtal
1
Håll
nedtryckt för att påbörja ett internt
samtal.
»
De handenheter som är tillgängliga för
intercom visas.
»
Samtalet från den som ringer utifrån
parkeras.
2
Välj eller slå handenhetens nummer och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
»
Den valda handenheten ringer.
3
Tryck på
på den valda handenheten.
»
Intercom-samtalet upprättas.
4
Tryck på
[Konf.]
.
»
Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal
med ett externt samtal och en vald
handenhet.
5
Tryck på
om du vill avsluta
gruppsamtalet.
Kommentar
Du kan trycka på
om du vill delta i ett pågående
gruppsamtal med en annan handenhet om
[Tjänster]
>
[Konferens]
är inställt på
[Auto]
.
Under gruppsamtalet
• Tryck på
[Int.]
för att parkera det externa
samtalet och gå tillbaka till det interna
samtalet.
»
Det externa samtalet parkeras.
• Återupprätta gruppsamtalet genom att
trycka på
[Konf.]
.
Kommentar
Om användaren av en handenhet lägger på under
gruppsamtalet är den andra handenheten fortfarande
kopplad till det externa samtalet.