Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 17

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

188
SV
6
Text och siffror
Du kan ange handenhetens namn,
telefonboksposter och andra menyalternativ
med text och siffror.
Ange text och siffror
1
Ange önskat tecken genom att trycka en
eller flera gånger på aktuell alfanumerisk
knapp.
2
Tryck på
[Rensa]
för att radera tecknet.
Tryck på
/
för att flytta markören åt
vänster och höger.
3
Lägg till ett mellanslag genom att trycka på
.
Tips
Ytterligare information om inmatning av text och siffror
finns i kapitlet "Bilaga".
Växla mellan versaler och
gemener
Som standard är den första bokstaven i varje
ord i en mening en versal och övriga bokstäver
gemener. Växla mellan versaler och gemener
genom att trycka på
.