Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 19

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

190
SV
När larmsignalen ljuder
• Stäng av alarmet genom att trycka på
[Av]
.
• Tryck på
[Insomn]
(eller vilken knapp som
helst utom
[Av]
) om du vill använda
snooze-funktionen.
»
Väckarklockan ringer igen efter
5 minuter. När du har använt
snoozefunktionen tre gånger stängs
den av.
8 Väckarklocka
Telefonen har en inbyggd väckarklocka. Läs
i informationen nedan om hur du ställer
väckarklockan.
Ställa väckarklockan
1
Välj
[Meny]
>
och bekräfta valet genom
att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[På]
/
[Av]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
3
Välj
[Alarmtid]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
4
Ange en larmtid och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
5
Välj
[Repetition]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
6
Välj en alarmförekomst och bekräfta genom
att trycka på
[OK]
.
7
Välj
[Alarmljud]
och tryck sedan på
[OK]
.
8
Välj bland de olika alternativen och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
»
Väckarklockan är ställd och
visas på
skärmen.
Tips
Tryck på
för att växla mellan
[AM]
/
[PM]
.
Stänga av larmsignalen
Innan larmsignalen ljuder
Välj
[Meny]
>
>
[Av]
och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.