Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 2

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
173
1
Viktiga säkerhetsinstruktioner
175
2
Din telefon
176
Vad finns i förpackningen
176
Översikt över telefonen
177
Viktiga menyikoner
178
Skärmikoner
178
3
Komma igång
179
Anslut laddaren
179
Sätt i handenheten
179
Konfigurera telefonen (landsberoende)
180
Ändra PIN-kod för fjärråtkomst
181
Ladda handenheten
181
Kontrollera batterinivån
181
Vad är standbyläge?
181
Kontrollera signalstyrkan
182
4
Samtal
183
Ringa samtal
183
Ringa samtal
183
Besvara samtal
184
Avsluta samtal
184
Justera öronsnäckans/högtalarens
volym
184
Stänga av ljudet för mikrofonen
184
Slå på eller slå av högtalaren
184
Ringa ett andra samtal
184
Besvara ett andra samtal
185
Växla mellan två samtal
185
Ringa ett gruppsamtal med externa
samtal
185
5
Intercom- och gruppsamtal
186
Ringa samtal till en annan handenhet
186
Överföra ett samtal
186
Ringa gruppsamtal
186
6
Text och siffror
188
Ange text och siffror
188
Växla mellan versaler och gemener
188
7
Telefoninställningar
189
Ange datum och tid
189
ECO-läge
189
Namnge handenheten
189
Ställa in menyspråk
189
8
Väckarklocka
190
Ställa väckarklockan
190
Stänga av larmsignalen
190
9
Skärminställningar
191
Ställ in LCD-skärmens
bakgrundbelysning
191
10
Ljudinställningar
192
Ställa in handenhetens ringsignalsvolym
192
Ställa in handenhetens ringsignal
192
Tyst läge
192
Ställa in knappljud
193
Ställa in dockningston
193
Ställa in ljudprofil
193
11
Tjänster
194
Automatiskt gruppsamtal
194
Samtalsspärr
194
Samtalslisttyp
194
Automatiskt prefix
195
Nätverkstyp
195
Ställa in varaktighet för återuppringning
195
Uppringningsläge
195
Första ringsignalen
196
Automatisk klocka
196
Registrera handenheterna
196
Avregistrera handenheterna
197
Samtalstjänster
197
Återställa standardinställningarna
199
12
Teknisk information
200
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning