Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 20

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
191
9 Skärminställning-
ar
Du kan ändra telefonfönstrets ljusstyrka och typ
av klockvisning i standbyläge.
Ställa in teckenfönstret
1
Välj
[Meny]
>
och bekräfta valet genom
att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Ljusstyrka]/[Klocka]
och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
3
Välj ett alternativ och bekräfta sedan
genom att trycka på
[OK]
.
Ställ in LCD-skärmens
bakgrundbelysning
Du kan slå av eller på funktionen som gör
att LCD-skärmens bakgrundsbelysning och
knappsatsblinkningar aktiveras när telefonen
ringer.
1
Välj
[Meny]
>
och bekräfta valet genom
att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Visuell signal]
och bekräfta sedan
genom att trycka på
[OK]
.
3
Välj
[Blinkning på]
/
[Blinkning av]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.