Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 21

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

192
SV
Tyst läge
Du kan ställa in telefonen på tyst läge och
aktivera det för en specifik tidsperiod när du
inte vill bli störd. När det tysta läget är aktiverat
ringer inte telefonen eller sänder några alarm
eller ljud.
Kommentar
När du trycker på
för att hitta handenheten, eller
när du aktiverar larmet, sänder telefonen alarm trots att
tyst läge är aktiverat.
1
Välj
[Meny]
>
och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Tyst läge]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
3
Välj
[På]
/
[Av]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
4
Välj
[Start o slut]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
5
Ställ in tiden och tryck sedan på
[OK]
för
att bekräfta.
»
Inställningen har sparats.
Kommentar
När tyst läge är inställt på
[På]
visas
.
visas under
den förinställda tiden för det tysta läget.
10 Ljudinställningar
Du kan anpassa telefonens ljudinställningar.
Den här funktionen fungerar endast om
alla handenheterna som är registrerade till
basstationen är
Philips CD69
-modeller.
Ställa in handenhetens
ringsignalsvolym
Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer,
eller
[Av]
.
1
Välj
[Meny]
>
och bekräfta valet genom
att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Ringvolym]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
3
Välj en volymnivå och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Tips
När du stänger av ringsignalen visas
på skärmen.
Ställa in handenhetens
ringsignal
Du kan välja mellan 15 ringsignaler.
1
Välj
[Meny]
>
och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Ringningar]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
3
Välj en ringsignal och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.