Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 22

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
193
Ställa in dockningston
Dockningston är det ljud som hörs när du
placerar handenheten i basstationen eller i
laddaren.
1
Välj
[Meny]
>
och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Dockningston]
och bekräfta sedan
genom att trycka på
[OK]
.
3
Välj
[På]
/
[Av]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Ställa in ljudprofil
Du kan ställa in ljudet för öronsnäckan i tre olika
profiler.
1
Välj
[Meny]
>
och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Mitt ljud]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
3
Välj profil och bekräfta genom att trycka
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Öppna ljudprofilen under pågående
samtal
1
Ändra ljudprofil under pågående samtal
genom att trycka på
[Ljud]
en eller flera
gånger.
Uteslut kontakterna från tyst läge
Du kan välja ringfördröjningens längd och
ange vilka kontakter som ska uteslutas från
telefonkatalogen. Ringfördröjning är antalet
ringningar som stängs av innan ringningarna hörs
på telefonen.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Tyst läge]
och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Undantag]
.
3
Välj
[På]
för att aktivera eller
[Av]
för att
avaktivera det tysta läget, och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
4
Välj
[Ringfördröjn]
och välj sedan ett
alternativ.
5
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Kommentar
Om
[Undantag]
är inställd på
[På]
och alternativet
[Ringfördröjn]
väljs ringer handenheten när den valda
längden på ringfördröjningen nås.
Kontakten under alternativet
[Ange undantag]
i
telefonboksmenyn måste vara inställd på
[På]
innan du
kan utesluta den från det tysta läget.
Ställa in knappljud
Knappljud är det ljud som hörs när du trycker
på en knapp på handenheten.
1
Välj
[Meny]
>
och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Knappljud]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
3
Välj
[På]
/
[Av]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.