Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 24

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
195
Nätverkstyp
Kommentar
Den här funktionen gäller endast modeller med stöd
för nätverkstyp.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Nätverkstyp]
och
tryck sedan på
[OK]
.
2
Välj en nätverkstyp och tryck på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Ställa in varaktighet för
återuppringning
Kontrollera att återuppringningstiden är rätt
inställd innan du besvarar ett andra samtal. I
normala fall är telefonen redan förinställd när
det gäller varaktighet för återuppringning. Du
kan välja mellan tre alternativ:
[Kort]
,
[Medel]
och
[Lång]
. Antalet tillgängliga alternativ varierar
beroende på land. Mer information kan du få av
tjänsteleverantören.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Flashtid]
och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj ett alternativ och bekräfta sedan
genom att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Uppringningsläge
Kommentar
Den här funktionen gäller endast modeller där både
tonval och pulsval kan användas.
Uppringningsläge är den telefonsignal som
används i ditt land. Telefonen har funktioner
för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer
information kan du få av tjänsteleverantören.
Automatiskt prefix
Den här funktionen kontrollerar och formaterar
numret för det utgående samtalet innan
det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det
spårnummer du ställer in i menyn. Exempel:
du ställer in 604 som spårnummer och 1250
som prefix. När du har slagit ett nummer
som 6043338888 ändrar telefonen numret till
12503338888 när det rings upp.
Kommentar
Den maximala längden för ett spårnummer är 5
siffror. Den maximala längden för ett automatiskt
prefixnummer är 10 siffror.
Kommentar
Det här är en landsberoende funktion.
Ställa in automatiskt prefix
1
Välj
[Meny]
>
>
[Automatprefix]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
2
Ange spårnumret och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
3
Ange prefixnumret och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Kommentar
Om du vill ange en paus håller du ned
.
Kommentar
Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats
tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.
Kommentar
Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret
börjar med
*
och
#
.