Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 25

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

196
SV
Automatisk klocka
Kommentar
Den här tjänsten är nätverksberoende.
Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du
kan använda den här funktionen.
Den synkroniserar datum och tid på telefonen
med PSTN-nätverket (Public Switched
Telephone Network) automatiskt. Rätt år
måste vara inställt om datumet ska kunna
synkroniseras.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Auto klocka]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[På]
/
[Av]
. Tryck på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats. .
Registrera handenheterna
Du kan registrera ytterligare handenheter till
basstationen. Basstationen kan registrera upp till
5 handenheter.
Automatisk registrering
Placera den avregistrerade handenheten på
basstationen.
»
Handenheten identifierar basstationen
och registrerar automatiskt.
»
Registreringen slutförs på mindre
än två minuter. Basstationen tilldelar
automatiskt handenheten ett
handenhetsnummer.
Ställa in uppringningsläge
1
Välj
[Meny]
>
>
[Ringläge]
och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj ett uppringningsläge och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Kommentar
Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på
under
ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för
det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.
Första ringsignalen
Om du tecknat dig för
nummerpresentationstjänsten hos din
tjänsteleverantör kan telefonen avbryta den
första ringsignalen innan numret visas på
skärmen. När telefonen har återställts kan den
automatiskt identifiera nummer och avbryta
den första ringsignalen. Du kan ändra den
här inställningen efter dina behov. Den här
funktionen gäller endast modeller där den första
ringsignalen kan undertryckas.
Stänga av/sätta på den första
ringsignalen
1
Välj
[Meny]
>
>
[1:a ringsignal]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[På]
/
[Av]
och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Kommentar
Om du vill återställa status för den första ringsignalen
går du till återställningsmenyn.