Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 27

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

198
SV
Återkoppling av samtal
Du kan kontrollera det senaste obesvarade
samtalet.
Ringa upp servicecentralen för återkoppling
Välj
[Meny]
>
>
[Samt.tjänster]
>
[Återuppring]
>
[Externt samtal]
och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
»
Samtalet kopplas till servicecentralen.
Redigera numret till servicecentralen för
återkoppling
1
Välj
[Meny]
>
>
[Samt.tjänster]
>
[Återuppring]
>
[Inställningar]
och
bekräfta sedan genom att trycka på
[OK]
.
2
Ange eller redigera numret och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Återuppringningstjänsten
Återuppringningstjänsten meddelar dig när ett
nummer du försökt ringa blir tillgängligt. Du kan
stänga av den här tjänsten från menyn när du har
aktiverat den från tjänsteleverantören.
Stänga av återuppringningstjänsten
Välj
[Meny]
>
>
[Samt.tjänster]
>
[Ej
återuppr]
>
[Externt samtal]
och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
»
Ett samtal rings till
servicecentralen för att stänga av
återuppringningsalternativet.
Redigera numret för att stänga av
återuppringningstjänsten
1
Välj
[Meny]
>
>
[Samt.tjänster]
>
[Ej
återuppr]
>
[Inställningar]
och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
2
Ange eller redigera numret och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Vidarekoppling av samtal
Du kan vidarekoppla samtal till ett annat
telefonnummer Du kan välja mellan tre
alternativ:
[Vidarekoppling]
: vidarekoppla alla
inkommande samtal till ett annat
telefonnummer.
[Vidarekop uppt]
: vidarekoppla samtal när
det är upptaget.
[Vidarekopp obs]
: vidarekoppla samtal när
ingen svarar.
Aktivera/avaktivera vidarekoppling
1
Välj
[Meny]
>
>
[Samt.tjänster]
>
[Vidarekoppling]
/
[Vidarekop
uppt]
/
[Vidarekopp obs]
2
Välj
[Aktivera]
/
[Avaktivera]
och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
3
Ange telefonnumret.
»
Inställningen har sparats.
Redigera aktiverings-/avaktiveringskoden
Du kan redigera prefixet och suffixet för
vidarekopplingskoderna.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Samt.tjänster]
>
[Vidarekoppling]
/
[Vidarekop
uppt]
/
[Vidarekopp obs]
och bekräfta sedan
genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Ändra kod]
och tryck sedan på
[OK]
.
3
Välj sedan ett av följande alternativ:
• Välj
[Aktivering]
>
[Prefix]
/
[Suffix]
och bekräfta sedan genom att trycka på
[OK]
, eller
• Välj
[Avaktivering]
och bekräfta sedan
genom att trycka på
[OK]
.
4
Ange eller redigera koden och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.