Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 28

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
199
Dölja din identitet
Du kan dölja din identitet för den som ringer.
Aktivera ingen nummerpresentation
Välj
[Meny]
>
>
[Samt.tjänster]
>
[Dölj mitt
ID]
>
[Aktivera]
och bekräfta sedan genom att
trycka på
[OK]
.
»
När du ringer ett samtal till
kontakten förekommer ingen
nummerpresentation.
Redigera koden för ingen nummerpresentation
1
Välj
[Meny]
>
>
[Samt.tjänster]
>
[Dölj
mitt ID]
>
[Inställningar]
och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
2
Ange eller redigera numret och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Återställa
standardinställningarna
Du kan återställa telefonens inställningar till de
ursprungliga fabriksinställningarna.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Återställ]
och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
»
En begäran om bekräftelse visas i
handenheten.
2
Bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
»
Alla inställningar har återställts.