Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 3

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

174
SV
13
Obs!
201
Deklaration om överensstämmelse
201
Använda GAP-standardkompatibilitet
201
Uppfyllelse av EMF-standard
201
Kassering av dina gamla produkter och
batterier
201
14
Vanliga frågor
203
15
Appendix
204
Inmatningstabeller för text och siffror
204
16
Index
206