Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 30

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
201
Uppfyllelse av EMF-standard
Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar
och säljer många konsumentprodukter. Dessa
produkter har, som alla elektroniska apparater,
vanligen kapacitet att avge och ta emot
elektromagnetiska signaler.
En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta
alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder
för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga
rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-
standarder som är tillämpliga när produkten
tillverkas.
Philips arbetar för att utveckla, tillverka och
marknadsföra produkter som inte orsakar
hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra
produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är
de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga
belägg.
Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av
internationella EMF- och säkerhetsstandarder,
vilket gör det möjligt för Philips att förutse
vidare utveckling inom standardisering och tidig
integrering i våra produkter.
Kassering av dina gamla
produkter och batterier
Produkten är utvecklad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.
13 Obs!
Deklaration om
överensstämmelse
Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att
CD690/695 uppfyller alla viktiga krav och andra
relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar
deklarationen om överensstämmelse på www.
p4c.philips.com.
Denna produkt har utvecklats, testats och
tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-
direktivet 1999/5/EC.
Använda GAP-
standardkompatibilitet
GAP-standarden garanterar att alla DECT™
GAP-handenheter och -basstationer uppfyller
en minimifunktionsstandard oavsett märke.
Handenheten och basstationen är GAP-
kompatibla, vilket betyder att följande
minimifunktioner garanteras: registrera en
handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta
emot samtal. De avancerade funktionerna kanske
inte är tillgängliga om du använder dem med
andra märken. Om du vill registrera och använda
den här handenheten med en GAP-kompatibel
basstation av ett annat märke följer du först
den procedur som beskrivs i tillverkarens
instruktioner och sedan den procedur som
beskrivs i den här handboken för registrering av
handenhet. Om du vill registrera en handenhet
av ett annat märke än basstationen sätter du
basstationen i registreringsläget och följer sedan
den procedur som beskrivs i instruktionerna från
tillverkaren av handenheten.