Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 32

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
203
Handenheten i laddaren laddas inte.
Se till att batterierna sätts in riktigt.
Se till att handenheten placeras korrekt
på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid
laddning.
Kontrollera att dockningstoninställningen
är aktiverad. När handenheten är
korrekt placerad på laddaren hör du en
dockningston.
Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla
ifrån strömförsörjningen först och rengör
sedan kontakterna med en fuktig trasa.
Batterierna är defekta. Köp nya från
återförsäljaren.
Ingen visning
Se till att batterierna är laddade.
Se till att det finns ström och att telefonen
är ansluten.
Dåligt ljud (knaster, eko etc.)
Handenheten är nästan utom räckvidd.
Flytta den närmare basstationen.
Telefonen tar emot störningar från elektrisk
utrustning i närheten. Flytta basstationen
längre bort från den.
Telefonen finns på en plats med tjocka
väggar. Flytta basstationen längre bort från
dem.
Handenheten ringer inte.
Kontrollera att ringsignalen för handenheten är
aktiverad.
Ingen nummerpresentation visas.
Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med
tjänsteleverantören.
Ingen nummerpresentation visas.
Kommentar
Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du
ifrån strömförsörjningen från både handenheten och
basstationen. Försök igen efter 1 minut.
14
Vanliga frågor
Ingen signalstapel visas på skärmen.
Handenheten är utom räckvidd. Flytta den
närmare basstationen.
Om handenheten visar
[Avregistrering]
sätter du handenheten på basenheten tills
signalstapeln visas.
Tips
Mer information finns i "Registrera handenheterna" i
avsnittet "Tjänster".
Vad gör jag om det inte går att registrera fler
handenheter till basstationen?
Basstationens minne är fullt. Avregistrera de
handenheter som inte används och försök igen.
Ingen kopplingston
Kontrollera telefonens anslutningar.
Handenheten är utom räckvidd. Flytta den
närmare basstationen.
Ingen dockningston
Handenheten är inte är rätt placerad i
basstationen/laddaren.
Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla
ifrån strömförsörjningen först och rengör
sedan kontakterna med en fuktig trasa.
Jag kan inte ändra inställningarna för
röstmeddelanden. Vad gör jag?
Röstmeddelandetjänsten hanteras av
tjänsteleverantören men inte själva telefonen.
Kontakta tjänsteleverantören för att ändra
inställningarna.