Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 33

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

204
SV
Knapp
Versaler (för grekiska)
0
Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - %
\^ ~|
1
1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] {
} ¤ § ...
2
A B Г 2 A B C Æ Ä Å Ç
3
Δ Ε Ζ 3 D E F É
4
Η Θ Ι 4 G H I
5
Κ Λ Μ 5 J K L
6
Ν Ξ Ο 6 M N O Ñ Ö
7
Π Ρ Σ 7 P Q R S
8
Τ Υ Φ 8 T U V Ü
9
Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Knapp
Gemener (för grekiska)
0
Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \
^ ~ |
1
1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] {
} ¤ § ...
2
α β γ 2 a b c à æ ä å
3
δ ε ζ 3 d e f è é
4
η θ ι 4 g h i ì
5
κ λ μ 5 j k l Λ
6
ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7
π ρ σ ς 7 p q r s ß
8
τ υ φ 8 t u v ù ü
9
χ ψ ω 9 w x y z ø
Knapp
Versaler (för rumänska/polska/
tjeckiska/ungerska/slovakiska/
slovenska/kroatiska)
0
Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - %
\^ ~|
1
1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] {
} ¤ § ...
2
A B C 2 Â Æ Á Ă Ä Å Ą Ç Ć Č
3
D E F 3 Ď Đ Ė Ě É Ę Δ Φ
4
G H I 4 Í Î Γ
5
J K L 5 Λ Ł Ĺ Ľ
6
M N O 6 Ñ Ň Ń Ó Ö Ő
7
P Q R S 7 Ř Ş Š Ś Π Θ Σ
8
T U V 8 Ţ Ť Ú Û Ü Ů
Ű
9
W X Y Z 9 Ý Ž Ź Ż s Ø Ω Ξ Ψ
15 Appendix
Inmatningstabeller för text
och siffror
Knapp
Gemener (för engelska/franska/
tyska/italienska/turkiska/portugisiska/
spanska/nederländska/danska/finska/
norska/svenska)
0
Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - %
\^ ~|
1
1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] {
} ¤ § ...
2
A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3
D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4
G H I 4 Ğ Í Ï İ Γ
5
J K L 5 Λ
6
M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7
P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8
T U V 8 Ù Ú Ü
9
W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
Knapp
Gemener (för engelska/franska/
tyska/italienska/turkiska/portugisiska/
spanska/nederländska/danska/finska/
norska/svenska)
0
Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \
^ ~ |
1
1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] {
} ¤ § ...
2
a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3
d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4
g h i 4 ğ í ì ï ı Γ
5
j k l 5 Λ
6
m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7
p q r s 7 β ş Π Θ Σ
8
t u v 8 ù ú ü μ
9
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ