Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 35

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

206
SV
G
GAP
203
gruppsamtal
187, 188, 196
H
högtalartelefon
186
I
intercom
188
internsamtal
188
K
kassering
203
L
ljud
dockning
195
knappljud
195
ljudprofil
195
N
namnge handenheten
191
nätadapter
202
nätverkstyp
197
nummerpresentation
186, 198
P
PIN
registrering
199
samtalsspärr 196
R
registrera/avregistrera
198, 199
ringa
185
ringsignal
194
16 Index
1
1:a ringsignal
198
A
automatisk klocka
198
automatiskt gruppsamtal
196
automatiskt prefix
197
A
alarm
192
Ö
överför samtal
188
översikt
179
Å
återuppring
200
återuppringningstjänst
200
B
batteri
181, 183, 202
besvara samtal
186
D
datuminställning
182, 198
dölj eget nummer
201
E
ECO-läge
191
extra handenheter
198
F
felsökning/vanliga frågor
205
flashtid
197