Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 36

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
207
S
säkerhet
177
samtalsspärr
196
signalstyrka
184
skärmikoner
180
skärminställningar
193
språkinställning
handenhet 191
standardinställningar
201
standbyläge
183
T
telefoninställningar
191
textinmatning
190, 206
tidsinställning
182, 198
två samtal/parkerat samtal
187
tyst
186
tyst läge
194
U
uppringningsläge
197
V
Vidarekopplingstjänst
200
volymjustering
186