Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 5

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

176
SV
Användarhandbok
Snabbstartguide
Kommentar
* I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern
till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till
telefonuttaget.
4XLFNVWDUW
JXLGH
2
Din telefon
Gratulerar till din nya produkt och välkommen
till Philips!
För att du ska kunna dra full nytta av den
support som Philips erbjuder ber vi dig att
registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.
Vad finns i förpackningen
Handenhet
Laddare
Nätadapter
Garanti