Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 6

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
177
j
Stäng av eller slå på mikrofonens ljud.
k
Mikrofon
l
• Slå på eller av högtalartelefonen.
• Ringa och ta emot samtal via
högtalaren.
m
Håll intryckt för att ringa ett intercomsamtal
(endast för paket med flera handenheter).
n
• Bläddra nedåt på menyn.
• Minska volymen för öronsnäcka/
högtalare.
• Öppna samtalsloggen.
o
• Ringa och ta emot samtal.
p
• Öppna huvudmenyn.
• Bekräfta val.
• Öppna alternativmenyn.
• Välj den funktion som visas på
handenhetens skärm direkt ovanför
knappen.
Översikt över telefonen
a
Öronsnäcka
b
Högtalare
c
Batterilucka
d
• Bläddra uppåt på menyn.
• Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
• Öppna telefonboken.
e
• Ta bort text eller siffror.
• Avbryta åtgärden.
f
/
Flytta markören till vänster eller höger i
redigeringsläget.
g
Avsluta samtalet.
• Stänga menyn/avsluta åtgärden.
h
• Tryck för att ange ett mellanslag vid
textredigering.
• Håll intryckt för att låsa knappsatsen.
i
• Ring ett gruppsamtal.
• Håll intryckt för att ange en paus under
ett samtal.
• Växla mellan gemener/versaler vid
redigering.