Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 8

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
179
Anslut nätadapterns ändar till (endast för paket
med flera handenheter):
• DC-ingången på undersidan av den
extra handhållna laddaren.
• nätuttaget på väggen.
Sätt i handenheten
Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra
bort batteritejpen från batteriluckan innan du
laddar.
Var försiktig
Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme,
solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
Använd endast de medföljande batterierna.
Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika
märken eller typer av batterier.
3
Komma igång
Var försiktig
Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga
säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar
handenheten.
Anslut laddaren
Varning
Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen
motsvarar den spänning som är tryckt på telefonens
bak- eller undersida.
Använd endast den medföljande nätadaptern till att
ladda batterierna.
Kommentar
Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning
(digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se
till att installera ett DSL-filter mellan telefonsladden
och nätuttaget. Filtret förebygger brus och problem
med nummerpresentation som kan orsakas av DSL-
störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filter
kontaktar du DSL-tjänsteleverantören.
Typplattan sitter på undersidan av basstationen.