Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 10

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

4
Instalacja
4.1
Przeczytaj wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora
przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Aby przeczytać wskazówki, w
menu
Pomoc
>
Instrukcja obsługi
naciśnij kolorowy
przycisk
Słowa kluczowe
, następnie wyszukaj
temat
Bezpieczeństwo i konserwacja
.
4.2
Umieszczenie telewizora
Wskazówki dotyczące wyboru
miejsca
• Ustaw telewizor w pozycji, w której światło nie pada
bezpośrednio na ekran.
• Ustaw telewizor w odległości maksymalnie 15 cm
od ściany.
• Idealna odległość do oglądania telewizji w jakości
Ultra HD to od dwukrotności do pięciokrotności
wysokości telewizora. W pozycji siedzącej oczy
powinny znajdować się na wysokości środka ekranu
telewizora.
Uwaga
:
Należy trzymać telewizor z dala od źródeł kurzu lub
pyłu, takich jak piece. Zaleca się regularne
czyszczenie z kurzu w celu uniknięcia wnikania kurzu
do wnętrza telewizora.
Podstawa telewizora
Sposób zamontowania podstawy telewizora opisano
w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do
telewizora. W przypadku zgubienia instrukcji można ją
pobrać ze strony
internetowej
www.philips.com/TVsupport
.
Wprowadź na stronie numer modelu telewizora, aby
pobrać odpowiednią
Skróconą instrukcję obsługi
.
Montaż naścienny
Telewizor jest także przystosowany do zamocowania
na wsporniku do montażu naściennego zgodnego ze
standardem VESA (do nabycia osobno).
Skorzystaj z kodu VESA znajdującego się poniżej w
celu zakupu wspornika do montażu naściennego. . .
• 43PUS68x4
VESA MIS-F 200x200, M6 (minimum 10 mm,
maksimum 14 mm)
• 50PUS68x4
VESA MIS-F 200x200, M6 (minimum 10 mm,
maksimum 16 mm)
• 55PUS68x4
VESA MIS-F 300x200, M6 (minimum 10 mm,
maksimum 14 mm)
• 65PUS68x4
VESA MIS-F 400x200, M6 (minimum 10 mm,
maksimum 15 mm)
Przygotowanie
Upewnij się, że metalowe śruby służące do
zamocowania telewizora do wspornika zgodnego ze
standardem VESA wchodzą na około 10 mm w
gwintowane tulejki telewizora.
Uwaga
Montaż naścienny telewizora wymaga odpowiednich
umiejętności i powinien być wykonywany przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu. Sposób
zamocowania telewizora na ścianie powinien
spełniać wymogi bezpieczeństwa z uwzględnieniem
ciężaru telewizora. Przed ustawieniem telewizora w
odpowiednim położeniu należy również zapoznać się
z zasadami bezpieczeństwa.
Firma TP Vision Europe B.V. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za niewłaściwy montaż ani za
10