Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 11

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

wypadki i obrażenia wynikłe z montażu.
4.3
Włączanie telewizora
Podłączanie przewodu zasilającego
• Podłącz przewód zasilający do
gniazda
POWER
z tyłu telewizora.
• Upewnij się, że przewód zasilający jest dokładnie
podłączony do gniazda.
• Upewnij się, że zapewniony jest łatwy dostęp do
wtyczki przewodu zasilającego podłączonej do
gniazdka elektrycznego.
• Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze
ciągnij za wtyczkę, nie za przewód.
Telewizor pochłania bardzo mało prądu w trybie
gotowości, jednak jeśli telewizor nie jest używany
przez długi czas, to odłączenie przewodu zasilającego
pozwoli oszczędzać energię.
Włączanie lub przełączanie w tryb
gotowości
Przed włączeniem telewizora upewnij się, że
podłączono sieć elektryczną do
złącza
POWER
z tyłu urządzenia.
Włączanie
• Naciśnij niewielki przycisk joysticka z tyłu telewizora.
Przełączanie w tryb gotowości
Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości, naciśnij
przycisk
na pilocie. Możesz też nacisnąć niewielki
przycisk joysticka z tyłu telewizora.
W trybie gotowości telewizor jest nadal podłączony
do sieci elektrycznej, ale zużywa minimalną ilość
energii.
Aby całkowicie wyłączyć telewizor, odłącz wtyczkę
zasilania.
Podczas odłączania przewodu zasilającego należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zawsze
powinno być możliwe uzyskanie pełnego dostępu do
przewodu zasilającego, wtyczki przewodu oraz
gniazdka elektrycznego.
11