Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 12

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

5
Złącza
5.1
Instrukcja połączeń
Urządzenia zewnętrzne należy zawsze podłączać do
telewizora, korzystając z połączenia o najlepszej
dostępnej jakości. Należy też używać przewodów
dobrej jakości, aby zapewnić wysoką jakość obrazu i
dźwięku.
Po podłączeniu urządzenia telewizor rozpoznaje jego
typ i nadaje każdemu urządzeniu prawidłową nazwę
typu. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę typu. Po
ustawieniu prawidłowego typu dla urządzenia
telewizor automatycznie optymalizuje ustawienia,
kiedy użytkownik wybiera dane urządzenie z menu
Źródła.
5.2
Antena
Włóż dokładnie wtyczkę antenową do
gniazda
Antenna
z tyłu telewizora.
Możesz podłączyć własną antenę lub sygnał
antenowy z anteny zbiorczej. Użyj koncentrycznego
złącza antenowego RF IEC 75 omów.
Użyj tego złącza antenowego dla sygnałów
wejściowych DVB-T i DVB-C.
5.3
Satelitarne
Podłącz złącze typu F anteny satelitarnej do gniazda
anteny satelitarnej
SAT
z tyłu telewizora.
5.4
Urządzenie wideo
HDMI
Połączenie HDMI zapewnia najwyższą jakość obrazu i
dźwięku.
Dla transferu o najlepszej jakości sygnału używaj
wysokiej prędkości kabla HDMI i nie używaj kabla
HDMI dłuższego niż 5 m oraz podłączaj urządzenia
obsługujące HDR do gniazd HDMI.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Porty HDMI obsługują standard HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection). Standard
HDCP to sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem
zawartości z płyt DVD i Blu-ray. Jest znany także pod
nazwą DRM (Digital Rights Management — cyfrowy
system zarządzania prawami autorskimi).
12