Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 13

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Komponentowy
Połączenie rozdzielonych składowych sygnału wideo
Y Pb Pr
zapewnia wysoką jakość obrazu.
Połączenie Y Pb Pr może zostać użyte dla sygnału
telewizyjnego w formacie HD (High Definition).
Oprócz złączy Y, Pb i Pr należy wykorzystać lewe i
prawe złącze audio, aby uzyskać dźwięk.
Podłącz przewody (zielony, niebieski, czerwony),
dopasowując kolory ich wtyków do kolorów złączy
YPbPr.
Użyj adaptera Audio L/R z wtykami cinch, jeśli
urządzenie obsługuje także dźwięk.
Kompozytowy
Połączenie kompozytowe wideo CVBS zapewnia
standardową jakość przesyłu.
Oprócz złącza CVBS
należy wykorzystać lewe i prawe złącze audio, aby
uzyskać dźwięk.
• Złącze Y używa tego samego gniazda co CVBS.
• Złącza komponentowe i kompozytowe używają
wspólnych gniazd audio.
5.5
Urządzenie audio
HDMI ARC
Tylko złącze
HDMI 1
telewizora ma funkcję
HDMI
ARC
(Audio Return Channel).
Jeśli urządzenie zewnętrzne, zwykle zestaw kina
domowego, także ma gniazdo HDMI ARC, podłącz je
do złącza
HDMI 1
tego telewizora. W przypadku
połączenia HDMI ARC nie jest konieczne podłączanie
dodatkowego przewodu audio, który przesyła dźwięk
z telewizora do zestawu kina domowego. Połączenie
HDMI ARC obsługuje oba sygnały.
Cyfrowe wyjście audio — optyczne
Optyczne wyjście audio pozwala uzyskać wysokiej
jakości dźwięk.
To połączenie optyczne umożliwia obsługę kanałów
audio 5.1. Jeśli urządzenie, zwykle zestaw kina
domowego, nie ma złącza HDMI ARC, można
połączyć to złącze z optycznym wejściem audio w
zestawie kina domowego. Optyczne wyjście audio
przesyła sygnał dźwiękowy z telewizora do zestawu
kina domowego.
13