Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 14

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Słuchawki
Możesz podłączyć słuchawki do złącza
z boku
telewizora. Złącze to jest gniazdem typu minijack
3,5 mm. Istnieje możliwość osobnej regulacji
głośności słuchawek.
5.6
Urządzenie mobilne
Wi-Fi Direct / Miracast
Informacje o technologii Wi-Fi Miracast
Możesz przeglądać zdjęcia lub odtwarzać muzykę i
filmy z urządzenia przenośnego przy użyciu
telewizora i technologii Wi-Fi Miracast™. Urządzenie
mobilne i telewizor powinny znajdować się we
wzajemnym zasięgu działania, czyli zazwyczaj w tym
samym pomieszczeniu.
Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne korzysta z
trybu Miracast.
Ten telewizor obsługuje technologię
Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™
. Dzięki technologii Miracast™ można
bezprzewodowo oglądać i udostępniać ekran
swojego smartfona, tabletu lub komputera na ekranie
telewizora. Można przesyłać pliki wideo (dźwięk i
obraz), a także udostępniać zdjęcia lub inne elementy
znajdujące się na ekranie urządzenia. Nie trzeba
podłączać telewizora do sieci domowej. Zarówno
telewizor, jak i urządzenie muszą obsługiwać
technologię Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, a funkcja
Miracast musi być w nich włączona.
Funkcja Miracast w tym telewizorze obsługuje
protokół HDCP i nie może wyświetlać przesyłanych
przez urządzenie materiałów zabezpieczonych przed
kopiowaniem. Maksymalna obsługiwana
rozdzielczość obrazu to 720p w przypadku sieci Wi-Fi
2,4 GHz lub 1080p w przypadku sieci Wi-Fi 5 GHz.
Więcej informacji na temat technologii Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ można znaleźć na stronie
www.wi-fi.org
Wi-Fi®
, logo Wi-Fi CERTIFIED i logo Wi-Fi są
zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™
i
Miracast
™ są
znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance.
Korzystanie z usługi Miracast
Przełączanie na system Miracast
Naciśnij przycisk
SOURCES
>
Miracast
Udostępnianie ekranu na telewizorze
1 -
Włącz usługę Miracast (powielony ekran) w
urządzeniu mobilnym.
2 -
W urządzeniu mobilnym wybierz telewizor. (Na
ekranie pojawi się nazwa modelu telewizora)
3 -
Wybierz nazwę telewizora w urządzeniu
mobilnym. Po nawiązaniu połączenia możesz
rozpocząć korzystanie z usługi Miracast.
Wyłączanie udostępniania
Udostępnianie ekranu można wyłączyć w telewizorze
lub urządzeniu przenośnym.
Z urządzenia
Za pomocą aplikacji wykorzystywanej do
uruchomienia funkcji Miracast można rozłączyć
urządzenia i wyłączyć wyświetlanie ekranu
urządzenia na telewizorze. Telewizor przełączy się na
ostatnio wybrany program.
Z telewizora
Aby przerwać wyświetlanie ekranu urządzenia
zewnętrznego na telewizorze, można: . .
• nacisnąć przycisk
EXIT
, aby obejrzeć
transmisję telewizyjną
• nacisnąć przycisk
(Menu główne)
, aby wykonać
inną czynność w telewizorze
• nacisnąć przycisk
SOURCES
w celu otwarcia
menu Źródła i wybrania podłączonego urządzenia.
Blokowanie urządzenia
Po otrzymaniu prośby połączenia od urządzenia po
raz pierwszy można zablokować dane urządzenie.
Prośba ta, a także wszystkie prośby przesyłane w
przyszłości, zostaną zignorowane.
Aby zablokować urządzenie...
Wybierz opcję
Zablokuj. . .
i naciśnij przycisk
OK
.
Odblokowywanie wszystkich urządzeń
Wszystkie urządzenia, z którymi dotychczas
nawiązywano łączność, jak również urządzenia
zablokowane, są zapisywane na liście połączeń Wi-Fi
14