Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 15

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Miracast. Wyczyszczenie tej listy spowoduje
odblokowanie wszystkich zablokowanych urządzeń.
Aby odblokować wszystkie zablokowane urządzenia...
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Resetuj połączenia Wi-Fi
Miracast
.
Blokowanie połączonego wcześniej urządzenia
Aby zablokować urządzenie, które było wcześniej
połączone, należy najpierw wyczyścić listę połączeń
Wi-Fi Miracast. Po wyczyszczeniu listy trzeba
ponownie potwierdzić lub zablokować połączenie
każdego z urządzeń.
Resetowanie połączeń Wi-Fi Miracast
Wszystkie urządzenia, z którymi dotychczas
nawiązywano łączność, są zapisywane na liście
połączeń Wi-Fi Miracast.
Aby wyczyścić wszystkie połączone urządzenia
Miracast...
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Sieć
>
Resetuj połączenia Wi-Fi
Miracast
.
Opóźnienie ekranu
Zwykle opóźnienie w przypadku udostępniania
ekranu za pomocą funkcji Miracast to ok. 1 sekunda.
Opóźnienie może być większe w przypadku
korzystania ze starszych urządzeń z mniejszą mocą
obliczeniową.
Aplikacje — Philips TV Remote App
Korzystając z aplikacji TV Remote App, zapanujesz
nad multimediami wokół siebie. Wysyłaj zdjęcia,
muzykę lub filmy na wielki ekran telewizora lub
oglądaj dowolne kanały telewizyjne na żywo na
tablecie lub telefonie. Wyszukaj w przewodniku
telewizyjnym program, który chcesz obejrzeć, a
następnie włącz go na ekranie telefonu lub
telewizora. Aplikacja TV Remote App pozwala użyć
telefonu w roli pilota zdalnego sterowania*.
Pobierz aplikację Philips TV Remote App ze swojego
ulubionego sklepu z aplikacjami.
Aplikacja Philips TV Remote App jest dostępna za
darmo dla systemów iOS i Android.
* Korzystanie z telefonu w roli pilota zdalnego
sterowania nie umożliwia włączenia lub wyłączenia
telewizora.
5.7
Inne urządzenie
Moduł CAM z kartą chipową — CI+
Informacje o CI+
Ten telewizor obsługuje dostęp warunkowy przy
użyciu standardu CI+.
Standard CI+ umożliwia oglądanie w rozdzielczości
HD programów cyfrowych, takich jak filmy i relacje
sportowe, które są oferowane przez operatorów
telewizji cyfrowej w danym regionie. Takie programy
są kodowane przez operatora telewizji i dekodowane
przy użyciu opłacanego w ramach abonamentu
modułu CI+.
Operatorzy telewizji cyfrowej dostarczają moduł CI+
(moduł dostępu warunkowego, CAM) i towarzyszącą
mu kartę Smart po wykupieniu subskrypcji na
programy. Takie programy mają wysoki poziom
zabezpieczenia przed kopiowaniem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków,
skontaktuj się z operatorem telewizji cyfrowej.
Karta Smart
Operatorzy telewizji cyfrowej dostarczają ten moduł
CI+ (moduł dostępu warunkowego, CAM) i
towarzyszącą mu kartę Smart po wykupieniu
subskrypcji na programy.
Włóż kartę Smart do modułu CAM. Zapoznaj się z
informacjami otrzymanymi od operatora.
Aby włożyć moduł CAM do telewizora...
1. Na module CAM znajduje się informacja wskazująca
prawidłową metodę montażu. Nieprawidłowe
zamontowanie modułu CAM może spowodować
uszkodzenie modułu i telewizora.
2. Patrząc na tylną część telewizora, skieruj przód
modułu CAM do siebie i delikatnie wsuń go do
gniazda
COMMON INTERFACE
.
3. Wsuń moduł CAM do oporu. Pozostaw go w
gnieździe na stałe.
Aktywacja modułu CAM po włączeniu telewizora
może potrwać kilka minut. Jeśli moduł CAM został
zamontowany i opłaty za subskrypcję są uiszczane
(metody połączenia mogą się różnić), możliwe jest
15