Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 16

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

oglądanie kodowanych kanałów obsługiwanych
przez kartę Smart modułu CAM.
Moduł CAM i karta Smart są przeznaczone wyłącznie
dla danego telewizora. Jeśli wyjmiesz moduł CAM, nie
będzie już można oglądać kodowanych kanałów
obsługiwanych przez ten moduł CAM.
Konfigurowanie haseł i kodów PIN
W przypadku niektórych modułów CAM należy
wprowadzić kod PIN, aby oglądać kanały. Podczas
ustawiania kodu PIN dla modułu CAM zaleca się
użycie identycznego kodu jak ten, który służy do
odblokowywania telewizora.
Aby ustawić kod PIN dla modułu CAM...
1. Naciśnij przycisk
SOURCES
.
2. Wybierz typ kanału, dla którego używany jest
moduł CAM.
3. Naciśnij przycisk
OPTIONS
i wybierz
opcję
Common Interface
.
4. Wybierz operatora telewizyjnego, który dostarczył
moduł CAM. Kolejne ekrany pochodzą od operatora
telewizyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wyszukać ustawienie
kodu PIN.
Pamięć flash USB
Możliwe jest przeglądanie zdjęć lub odtwarzanie
muzyki i filmów z podłączonej pamięci flash
USB. Podłącz pamięć flash USB do jednego ze
złączy
USB
w telewizorze, gdy telewizor jest
włączony.
Telewizor wykryje pamięć flash i wyświetli listę
przedstawiającą jej zawartość.
Jeśli lista zawartości nie pojawia się automatycznie,
naciśnij przycisk
SOURCES
i wybierz opcję
USB
.
Aby uzyskać więcej informacji na temat oglądania lub
odtwarzania materiałów z pamięci flash USB, w menu
Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk
Słowa
kluczowe
i wyszukaj frazę
Zdjęcia, filmy i muzyka
.
Dysk twardy USB
Instalacja
Po podłączeniu dysku twardego USB można
wstrzymywać i nagrywać programy telewizyjne.
Programy te muszą być nadawane cyfrowo
(transmisja DVB lub podobna).
Zanim będzie możliwe wstrzymywanie odtwarzania i
nagrywanie programów, konieczne jest podłączenie i
sformatowanie dysku twardego USB. Formatowanie
powoduje usunięcie wszystkich plików z dysku
twardego USB.
Aby wstrzymać odtwarzanie
Aby można było wstrzymywać program, wymagany
jest zgodny ze standardem USB dysk twardy o
pojemności co najmniej 4 GB.
Aby nagrywać
Aby można było wstrzymywać i nagrywać programy
telewizyjne, wymagane jest co najmniej 250 GB
miejsca na dysku twardym. Jeśli chcesz nagrywać
programy, korzystając z danych przewodnika
telewizyjnego z Internetu, przed zainstalowaniem
dysku twardego USB musisz skonfigurować
połączenie internetowe w telewizorze.
1 -
Podłącz dysk twardy USB do jednego ze
złączy
USB
w telewizorze. Podczas formatowania
nie podłączaj żadnego innego urządzenia USB do
innych złączy USB.
2 -
Włącz dysk twardy USB i telewizor.
3 -
Po dostrojeniu telewizora do cyfrowego kanału
telewizyjnego naciśnij przycisk
(wstrzymanie).
Próba wstrzymania spowoduje rozpoczęcie
formatowania.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Po sformatowaniu dysk twardy USB powinien zostać
16