Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 17

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

podłączony na stałe.
Ostrzeżenie
Dysk twardy USB jest sformatowany wyłącznie na
potrzeby tego telewizora i nie można korzystać z
zapisanych na nim nagrań w innym telewizorze ani
komputerze. Nie należy kopiować ani zmieniać plików
nagrań zapisanych na dysku twardym USB za
pomocą jakichkolwiek aplikacji komputerowych.
Może to doprowadzić do uszkodzenia nagrań.
Sformatowanie innego dysku twardego USB
spowoduje utratę danych zapisanych na poprzednim
dysku. Dysk twardy USB zainstalowany w telewizorze
wymaga ponownego sformatowania, jeśli ma być
używany z komputerem.
Aby przeczytać wskazówki, w menu Pomoc naciśnij
kolorowy przycisk
Słowa kluczowe
, następnie
wyszukaj temat
Dysk twardy USB
.
Formatowanie
Zanim będzie możliwe wstrzymywanie odtwarzania i
nagrywanie programów, konieczne jest podłączenie i
sformatowanie dysku twardego USB. Formatowanie
powoduje usunięcie wszystkich plików z dysku
twardego USB. Jeżeli chcesz nagrywać programy
razem z danymi internetowego przewodnika
telewizyjnego, przed instalacją dysku twardego USB
musisz skonfigurować połączenie internetowe.
Ostrzeżenie
Dysk twardy USB jest sformatowany wyłącznie na
potrzeby tego telewizora i nie można korzystać z
zapisanych na nim nagrań w innym telewizorze ani
komputerze. Nie należy kopiować ani zmieniać plików
nagrań zapisanych na dysku twardym USB za
pomocą jakichkolwiek aplikacji komputerowych.
Może to doprowadzić do uszkodzenia nagrań.
Sformatowanie innego dysku twardego USB
spowoduje utratę danych zapisanych na poprzednim
dysku. Dysk twardy USB zainstalowany w telewizorze
wymaga ponownego sformatowania, jeśli ma być
używany z komputerem.
Aby sformatować dysk twardy USB...
1 -
Podłącz dysk twardy USB do jednego ze
złączy
USB
w telewizorze. Podczas formatowania
nie podłączaj żadnego innego urządzenia USB do
innych złączy USB.
2 -
Włącz dysk twardy USB i telewizor.
3 -
Po dostrojeniu telewizora do cyfrowego kanału
telewizyjnego naciśnij przycisk
(wstrzymanie).
Próba wstrzymania spowoduje rozpoczęcie
formatowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
4 -
Na ekranie telewizora pojawi się monit o użycie
dysku twardego do zapisywania aplikacji. Wyraź
zgodę, jeśli chcesz na to zezwolić.
5 -
Po sformatowaniu dysk twardy USB powinien
zostać podłączony na stałe.
17