Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 18

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

6
Zmiana źródła
6.1
Lista źródeł
• Aby otworzyć menu Źródła, naciśnij
przycisk
SOURCES
.
• Aby przełączyć się na podłączone urządzenie,
wybierz to urządzenie za pomocą strzałek
(w
prawo) lub
(w lewo), a następnie naciśnij
przycisk
OK
.
• Aby wyświetlić informacje techniczne na temat
podłączonego urządzenia, naciśnij przycisk
OPTIONS i wybierz
Informacje o urządzeniu
.
• Aby zamknąć menu Źródło bez przełączania się na
urządzenie, naciśnij ponownie
przycisk
SOURCES
.
6.2
Zmiana nazwy urządzenia
• Nazwa urządzenia i ikona mogą zostać zmienione
tylko dla źródeł sygnału CVBS, YPbPr i HDMI.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Źródła sygnału >
Źródło > Edytuj
1 -
Po wybraniu jednej z ikon urządzeń i naciśnięciu
przycisku
OK
w polu wpisywania pojawi się nazwa
domyślna.
2 -
Naciśnij przycisk
(w górę), aby przejść do pola
wpisywania, naciśnij przycisk
OK
, a następnie
wprowadź nową nazwę za pomocą klawiatury
wyświetlanej na ekranie.
- Naciśnij
(czerwony) przycisk, aby wprowadzić
tekst małymi literami
- Naciśnij
(zielony) przycisk, aby wprowadzić
tekst wielkimi literami
- Naciśnij
(żółty) przycisk, aby wprowadzić cyfrę
lub symbol
- Naciśnij
(niebieski) przycisk, aby usunąć znak
3 -
Wybierz opcję
Wprowadź
po zakończeniu
edytowania.
18