Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 19

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

7
Kanały
7.1
Informacje o kanałach i
przełączaniu kanałów
Oglądanie kanałów telewizyjnych
• Naciśnij przycisk
. Telewizor dostroi ostatni
oglądany kanał telewizyjny.
• Naciśnij przycisk
(Dom)
>
TV >
Kanały
, a
następnie przycisk
OK
.
• Aby przełączać kanały, naciśnij
przycisk
+
lub
-
.
• Jeśli znasz numer kanału, wpisz go za pomocą
przycisków numerycznych. Po wprowadzeniu
numeru naciśnij przycisk
OK
, aby przełączyć kanały.
• Aby powrócić do poprzedniego kanału, naciśnij
przycisk
BACK
.
Aby przełączyć kanał na liście kanałów
• Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij
przycisk
OK
, aby otworzyć listy kanałów.
• Lista kanałów może składać się z kilku stron z
kanałami. Aby wyświetlić następną lub poprzednią
stronę, naciśnij przycisk
+
lub
-
.
• Aby zamknąć listę kanałów bez przełączania
kanałów, naciśnij przycisk
BACK
lub
EXIT
.
Ikony kanałów
Po wykonaniu automatycznej aktualizacji listy
kanałów nowo znalezione kanały są oznaczane
symbolem gwiazdki (
).
Po zablokowaniu kanału jest on oznaczany
symbolem blokady (
).
Kanały radiowe
Jeśli na danym obszarze są dostępne cyfrowe stacje
radiowe, zostaną one zainstalowane podczas
procesu instalacji. Kanały radiowe przełącza się w taki
sam sposób jak kanały telewizyjne.
Ten telewizor może odbierać programy cyfrowe w
standardzie DVB. Telewizor może nie działać
poprawnie w przypadku niektórych operatorów
telewizji cyfrowej, jeśli emitowany przez nich sygnał
nie jest w pełni zgodny z wymaganiami standardu.
7.2
Instalacja kanałów
Naziemne i kablowe
Ręczne wyszukiwanie kanałów i ustawień kanałów
Wyszukaj kanały
Aktualizacja kanałów
(Dom)
>
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja kanałów
>
Wyszukaj kanały
1 -
Wybierz opcję
Start już
i naciśnij przycisk
OK
.
2 -
Wybierz opcję
Zaktualizuj kanały
, aby dodać
tylko nowe kanały cyfrowe.
3 -
Wybierz opcję
Rozpocznij
i naciśnij
przycisk
OK
, aby zaktualizować kanały. Może to
potrwać kilka minut.
Szybka reinstalacja
(Dom)
>
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja kanałów
>
Wyszukaj kanały
1 -
Wybierz opcję
Start już
i naciśnij przycisk
OK
.
2 -
Wybierz opcję
Szybka reinstalacja
, aby ponownie
zainstalować wszystkie kanały z ustawieniami
domyślnymi.
3 -
Wybierz opcję
Rozpocznij
i naciśnij
przycisk
OK
, aby zaktualizować kanały. Może to
potrwać kilka minut.
Zaawansowana reinstalacja
(Dom)
>
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja kanałów
>
Wyszukaj kanały
1 -
Wybierz opcję
Start już
i naciśnij przycisk
OK
.
2 -
Wybierz opcję
Zaawansowana reinstalacja
, aby
przeprowadzić pełną instalację krok po kroku.
3 -
Wybierz opcję
Rozpocznij
i naciśnij
przycisk
OK
, aby zaktualizować kanały. Może to
potrwać kilka minut.
Ustawienia kanałów
(Dom)
>
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja naziemna/kablowa
>
Wyszukaj
kanały > Zaawansowana reinstalacja
1 -
Wybierz opcję
Start już
i naciśnij przycisk
OK
.
2 -
Wybierz opcję
Zaawansowana reinstalacja
, aby
przeprowadzić pełną instalację krok po kroku.
3 -
Wybierz opcję
Rozpocznij
i naciśnij
przycisk
OK
.
4 -
Wybierz swój kraj i naciśnij przycisk
OK
.
5 -
Wybierz opcję
Antena
(DVB-T)
lub
Kabel
(DVB-C)
i wybierz jedną pozycję, którą należy
zainstalować ponownie.
6 -
Wybierz opcję
Kanały cyfrowe i analogowe
,
Tylko kanały cyfrowe
lub
Tylko kanały analogowe
.
7 -
Wybierz opcję
Ustawienia
i naciśnij
przycisk
OK
.
8 -
Naciśnij przycisk
Resetuj
, aby zresetować lub
19