Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 21

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

częstotliwość cyfrową, użyj przycisków
numerycznych na pilocie. Możesz też wybrać
częstotliwość, ustawić strzałki na numerze z
symbolami
i
, następnie zmienić numer za
pomocą przycisków
i
. Aby sprawdzić
częstotliwość, wybierz opcję
Szukaj
i naciśnij
przycisk
OK
.
Analogowa: Instalacja ręczna
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja kanałów
>
Analogowy:
strojenie ręczne
Analogowe kanały telewizyjne można zainstalować
ręcznie kanał po kanale.
System
Aby skonfigurować system TV, wybierz
opcję
System
.
Wybierz swój kraj lub część świata, w której aktualnie
przebywasz, i naciśnij przycisk
OK
.
Znajdź kanał
Aby znaleźć kanał, wybierz opcję
Znajdź kanał
i
naciśnij przycisk
OK
. Możesz samodzielnie podać
częstotliwość, aby wyszukać dany kanał, lub włączyć
wyszukiwanie automatyczne. Naciśnij przycisk
OK
,
aby wybrać opcję
Szukaj
. Użyj przycisku
OK
, aby
włączyć automatyczne wyszukiwanie kanałów. Jeżeli
wyświetlany na ekranie kanał ma słabą jakość
sygnału, ponownie użyj opcji
Szukaj
. Aby zapisać
kanał, wybierz opcję
Gotowe
i naciśnij przycisk
OK
.
Dostrajanie
Aby dostroić kanał, wybierz opcję
Dostrajanie
i
naciśnij przycisk
OK
. Kanał można dostroić za
pomocą przycisków
i
.
Aby zapisać znaleziony kanał, wybierz
opcję
Gotowe
i naciśnij przycisk
OK
.
Zapisz
Dostrojony kanał można zapisać pod bieżącym
numerem kanału lub jako nowy kanał pod nowym
numerem.
Wybierz opcję
Zapisz
i naciśnij przycisk
OK
. Przez
moment na ekranie będzie widoczny numer nowego
kanału.
Możesz wykonywać te czynności do momentu
dostrojenia wszystkich dostępnych analogowych
kanałów telewizyjnych.
Satelitarne
Wyszukiwanie satelity i Ustawienia satelity
Wyszukiwanie kanału satelity
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja satelity
>
Wyszukaj satelitę
Aktualizacja bieżącej listy kanałów
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja satelity
>
Wyszukaj
satelitę
>
Zaktualizuj kanały
Ponowna instalacja wszystkich kanałów
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj kanały
>
Instalacja satelity
>
Wyszukaj satelitę
>
Zainstaluj
ponownie kanały
• Wybierz grupę kanałów, które chcesz zainstalować.
• Operatorzy telewizji satelitarnej mogą oferować
pakiety kanałów, w których znajdują się darmowe
kanały (niekodowane), oraz sortowanie, które jest
odpowiednie dla danego kraju. Niektóre satelity
oferują pakiety subskrypcji – zbiory kanałów
płatnych.
Ustawienia satelity
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj kanały
>
Instalacja satelity
>
Wyszukaj satelitę
>
Zainstaluj
ponownie kanały
1 -
Wybierz
Z posortowanego pakietu
lub
Wszystkie
kanały nieposortowane
.
2 -
Wybierz opcję
Ustawienia
i naciśnij
przycisk
OK
.
3 -
Naciśnij przycisk
Resetuj
lub
Gotowe
, gdy
wprowadzisz ustawienia.
Typ połączenia
Wybierz liczbę satelitów, które chcesz zainstalować.
Telewizor automatycznie ustawi właściwy typ
połączenia.
Do 4 satelitów
— telewizor może odbierać kanały z
4 różnych satelitów (4 konwerterów LNB). Na
początku instalacji określ liczbę satelitów, które
chcesz zainstalować. Przyspieszy to proces instalacji.
Unicable
— aby podłączyć antenę satelitarną do
telewizora, można użyć systemu Unicable. Po
rozpoczęciu instalacji można wybrać opcję Unicable
dla jednego lub dwóch satelitów.
Ustawienia konwertera LNB
W niektórych krajach można regulować ustawienia
zaawansowane przekaźnika domowego i każdego z
konwerterów LNB. Zmieniaj te ustawienia tylko wtedy,
gdy typowa instalacja się nie powiedzie. Jeżeli
21