Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 23

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

• Konwerter LNB — wybierz konwerter LNB, dla
którego chcesz dodać nowe kanały.
• Polaryzacja — wybierz polaryzację.
• Tryb prędkości transmisji symboli — wybierz opcję
Ręcznie, aby wpisać prędkość.
• Częstotliwość — podaj częstotliwość przekaźnika.
• Szukaj — wyszukiwanie transpondera.
Pakiety kanałów
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja satelity
>
Lista kanałów
satelitarnych
Satelity mogą oferować pakiety kanałów, w których
znajdują się darmowe kanały (niekodowane) oraz
sortowanie, które jest odpowiednie dla danego kraju.
Niektóre satelity oferują pakiety subskrypcji – zbiory
kanałów płatnych.
Wybierz opcję
Z posortowanego pakietu kanałów
,
aby zainstalować tylko kanały znajdujące się w
pakiecie, lub opcję
Wszystkie kanały —
nieposortowane
, aby zainstalować pakiet oraz
wszystkie inne dostępne kanały. Zalecamy
przeprowadzenie szybkiej instalacji w przypadku
pakietów subskrypcji. Jeśli zamierzasz korzystać z
innych satelitów, które nie są częścią pakietu
subskrypcji, zalecamy przeprowadzenie pełnej
instalacji. Wszystkie zainstalowane kanały zostaną
umieszczone na liście kanałów.
Moduły CAM telewizji satelitarnej
Jeśli używasz modułu dostępu warunkowego CAM z
kartą Smart w celu oglądania kanałów satelitarnych,
zalecamy przeprowadzenie instalacji satelity z
modułem CAM włożonym do telewizora.
Większość modułów CAM służy do dekodowania
kanałów.
Moduły CAM (CI+ 1.3 z profilem operatora)
umożliwiają samodzielną instalację wszystkich
kanałów satelitarnych w telewizorze. Moduł CAM
wyświetla monit o zainstalowanie satelitów i kanałów.
Takie moduły CAM nie tylko umożliwiają instalację i
dekodowanie kanałów, ale także obsługują regularne
aktualizacje kanałów.
Kopia listy kanałów
Wprowadzenie
Kopia listy kanałów
to funkcja przeznaczona dla
sprzedawców i użytkowników zaawansowanych.
Funkcja
Kopia listy kanałów
pozwala skopiować
kanały zainstalowane w jednym telewizorze do
innego telewizora firmy Philips należącego do tej
samej rodziny telewizorów. Funkcja
Kopia listy
kanałów
pozwala uniknąć czasochłonnego
wyszukiwania kanałów poprzez przesłanie do
telewizora zaprogramowanej listy kanałów.
Wykorzystaj pamięć flash USB o pojemności co
najmniej 1 GB.
Warunki
• Oba telewizory należą do tej samej rodziny
produktów.
• Oba telewizory mają podzespoły tego samego typu.
Sprawdź oznaczenie na tabliczce znamionowej z tyłu
telewizora.
• Wersje oprogramowania obu telewizorów są
zgodne.
Kopiowanie listy kanałów, Sprawdzanie wersji listy
kanałów
Kopiowanie listy kanałów do pamięci flash USB
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Kanały
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Kopia listy kanałów
>
Skopiuj
na urządzenie USB
Sprawdzanie wersji listy kanałów
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
> Kanały >
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Kopia listy kanałów
>
Obecna
wersja
Przesyłanie listy kanałów
Do niezainstalowanych telewizorów
W zależności od tego, czy telewizor został już
zainstalowany, używane są różne metody przesyłania
listy kanałów.
Do telewizora, w przypadku którego nie
przeprowadzono jeszcze instalacji
1 -
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego, aby
rozpocząć instalację, i wybierz język oraz kraj. Możesz
pominąć opcję wyszukiwania kanałów. Zakończ
instalację.
2 -
Podłącz pamięć flash USB, w której znajduje się
lista kanałów z innego telewizora.
23