Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 24

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

3 -
Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij
przycisk
(Dom)
>
Ustawienia >
Wszystkie
ustawienia
>
Kanały
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Kopia listy kanałów
>
Skopiuj
na telewizor
i naciśnij przycisk
OK
. W razie potrzeby
wpisz kod PIN.
4 -
Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów.
Odłącz pamięć flash USB.
Do zainstalowanych telewizorów
W zależności od tego, czy telewizor został już
zainstalowany, używane są różne metody przesyłania
listy kanałów.
Do telewizora, w przypadku którego
przeprowadzono już instalację
1 -
Sprawdź ustawienie kraju telewizora. (Aby
sprawdzić poprawność tego ustawienia, przejdź do
rozdziału
Ponowna instalacja kanałów.
Rozpocznij
procedurę i dotrzyj do ustawienia kraju. Naciśnij
przycisk
BACK
, aby anulować instalację.)
Jeśli wybrany kraj jest prawidłowy, przejdź do kroku 2.
Jeśli kraj nie jest prawidłowy, należy ponownie
wykonać instalację. Przejdź do rozdziału
Ponowna
instalacja kanałów
i rozpocznij instalację. Wybierz
prawidłowy kraj i pomiń wyszukiwanie kanałów.
Zakończ instalację. Następnie przejdź do kroku 2.
2 -
Podłącz pamięć flash USB, w której znajduje się
lista kanałów z innego telewizora.
3 -
Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij
przycisk
(Dom)
>
Ustawienia >
Wszystkie
ustawienia
>
Kanały
>
Ustawienia trybu
zaawansowanego
>
Kopia listy kanałów
>
Skopiuj
na telewizor
i naciśnij przycisk
OK
. W razie potrzeby
wpisz kod PIN.
4 -
Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów.
Odłącz pamięć flash USB.
Opcje dotyczące kanału
Otwieranie opcji
Podczas oglądania kanału możesz skonfigurować
dotyczące go opcje.
Dostępne opcje są zależne od typu kanału oraz od
wybranych ustawień telewizora.
Aby otworzyć menu opcji...
1 -
Podczas oglądania kanału naciśnij
przycisk
OPTIONS
.
2 -
Naciśnij przycisk
OPTIONS
ponownie, aby je
zamknąć.
Informacje o programie
Wybierz
Informacje o programie
, aby wyświetlić
informacje dotyczące oglądanego programu.
Napisy dialogowe
Aby włączyć napisy, naciśnij przycisk
OPTIONS
i
wybierz
Napisy
.
Można wybrać ustawienie
Włącz napisy
lub
Wyłącz
napisy
. Można też wybrać opcję
Automat
.
Automatycznie
Jeśli informacje o języku są częścią cyfrowego
sygnału telewizyjnego, a program jest nadawany w
innym języku (innym niż ustawiony w telewizorze),
telewizor może wyświetlać napisy automatycznie w
jednym z preferowanych języków napisów. Jeden z
tych języków napisów musi być częścią nadawanego
sygnału.
Preferowany język napisów można wybrać w
opcji
Język napisów
.
Język napisów
Jeśli żadne preferowane języki napisów nie są
dostępne, można wybrać inny dostępny język. W
przypadku, gdy nie jest dostępny żaden język
napisów, nie można wybrać tej opcji.
Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk
Słowa
kluczowe
i wyszukaj temat
Język napisów
.
Język dźwięku
Jeśli żadne preferowane języki ścieżki dźwiękowej nie
są dostępne, można wybrać inny dostępny język. W
przypadku, gdy nie jest dostępny żaden język ścieżki
dźwiękowej, nie można wybrać tej opcji.
Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk
Słowa
kluczowe
i wyszukaj temat
Język dźwięku
.
Fonia I-II
Ta opcja jest dostępna, jeśli sygnał audio zawiera
dwa języki ścieżki dźwiękowej, ale jeden lub oba
języki nie mają wskazania języka.
24