Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 25

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

Moduł CI
Jeśli moduł CAM udostępnia przedpłaconą
zawartość, za pomocą tej opcji można określić
ustawienia dostawcy.
Mono / Stereo
W przypadku kanału analogowego istnieje możliwość
przełączenia dźwięku na monofoniczny lub
stereofoniczny.
Aby przełączyć dźwięk na monofoniczny lub
stereofoniczny...
Ustaw kanał analogowy.
1 -
Naciśnij przycisk
OPTIONS
, wybierz opcję
Mono/stereo
i naciśnij przycisk
(w prawo).
2 -
Wybierz opcję
Mono
lub
Stereo
i naciśnij przycisk
OK
.
3 -
Naciśnij przycisk
(w lewo) (w razie potrzeby
wielokrotnie), aby zamknąć menu.
Informacje o kanale
Wybierz pozycję
Informacje o kanale
, aby wyświetlić
informacje techniczne na temat kanału.
HbbTV na tym kanale
Jeśli chcesz wyłączyć dostęp do stron HbbTV na
danym kanale, możesz zablokować strony HbbTV
tylko dla tego kanału.
1 -
Ustaw kanał, dla którego chcesz zablokować
strony HbbTV.
2 -
Naciśnij przycisk
OPTIONS
i wybierz
opcję
HbbTV na tym kanale
, a następnie naciśnij
przycisk
w prawo).
3 -
Wybierz opcję
Wyłącz
i naciśnij przycisk
OK
.
4 -
Naciśnij przycisk
(w lewo), aby cofnąć się o
jedną czynność lub
BACK
, aby zamknąć menu.
Aby całkowicie zablokować usługi HbbTV w
telewizorze...
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Kanały
>
HbbTV
>
Wyłącz
Uniwersalny dostęp
Dostępne wyłącznie, gdy opcja
Dostęp ogólny
jest
ustawiona na
Włącz
.
(Dom)
>
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dostęp ogólny
>
Dostęp
ogólny
>
Wł.
.
Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk
Słowa
kluczowe
i wyszukaj frazę
Uniwersalny dostęp
.
Wybór filmu
Niektóre kanały telewizji cyfrowej oferują przekaz
wielu sygnałów wideo (tzw. przekaz wielowejściowy)
w postaci różnych punktów lub kątów widzenia
kamery w ramach jednej relacji albo różnych
programów w ramach jednego kanału. Telewizor
wyświetla komunikat o dostępności tego typu
kanałów.
7.3
Lista kanałów
Otwieranie listy kanałów
Aby otworzyć bieżącą listę kanałów...
1 -
Naciśnij przycisk
, aby przełączyć się na
telewizor.
2 -
Naciśnij przycisk
OK
, aby otworzyć bieżącą listę
kanałów.
3 -
Naciśnij klawisz
OPTIONS
>
Wybierz listę
kanałów
, a następnie wybierz listę kanałów, którą
chcesz oglądać.
4 -
Naciśnij przycisk
BACK
, aby zamknąć listę
kanałów.
Opcje listy kanałów
Otwieranie menu opcji
Otwieranie menu opcji listy kanałów...
• Naciśnij przycisk
, aby przełączyć się na telewizor.
• Naciśnij przycisk
OK
, aby otworzyć bieżącą listę
kanałów.
• Naciśnij przycisk
OPTIONS
, a następnie
wybierz jedną z opcji.
• Naciśnij przycisk
BACK
, aby zamknąć listę
kanałów.
Zmiana nazw kanałów
1 -
Naciśnij przycisk
, aby przełączyć się na
telewizor.
2 -
Naciśnij przycisk
OK
, aby otworzyć bieżącą listę
kanałów.
3 -
Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
4 -
Naciśnij przycisk
OPTIONS
>
Zm. nazwy kan.
i naciśnij przycisk
OK
.
5 -
W polu wpisywania naciśnij przycisk
OK
, aby
otworzyć klawiaturę ekranową, lub przycisk
BACK
,
aby ją ukryć.
25